PSZP logo

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK :

 

Elindult a PSZP TV !

2019. tavaszán  PSZP TV néven elindítottuk videósorozatunkat, amelyben kaposvári problémákkal és megoldásokkal foglalkozunk. A PSZP TV egyes adásai elérhetők a Facebook-on, illetve önálló Youtube csatronánkon is, az alábbi linken:

PSZP TV

Folyamatosan jelentkezünk újabb részekkel, Facebook oldalunkon várjuk észrevételeiket, véleményüket.

Üdvözlettel:

Polgári Szabadság Platform

 


 

 

 
VÉLEMÉNYEK
A jövőbelátás mai csodái – Magyarország 2025-ben    
Vélemények | 2013.06.04. | Pintér Lóránd
A dr. Nováky Erzsébet vezette „Magyarország 2025” című kutatás a magyar társadalom fejlődésével kapcsolatban négy alapforgatókönyvet dolgozott ki, amelyek között ténylegesen ott van az a társadalomkép, amely felé jelenleg öles léptekkel haladunk. A kutatás 2010-ben zajlott illetve fejeződött be és nem is kellett 15 évet várnunk, hogy igazolódjanak a kutatók feltevései.

 

Ha figyelmesen elolvassuk az egyes fejlődési utak leírását, rögtön felismerjük, hogy az első változattól ma már a legtávolabb vagyunk és napról-napra közelebb jön hozzánk a negyedik forgatókönyv. Ebben le nem tagadható „érdemei” vannak az elmúlt három év történéseinek, mivel a kormányváltást követően az ahhoz vezető úton Magyarország nagyobb sebességfokozatba kapcsolt. Ha azonban mindezt meglehetős pontossággal látjuk és elolvashatjuk, akkor felmerül a kérdés, létezik-e az a társadalmi felelősség, amely képes megakadályozni ennek az egyre jobban teret nyerő társadalmi modellnek a végleges rögzülését. Az gondolom, létezik és mindannyiunknak van abban komoly része, hogy mivé is válik hazánk, Magyarország.

Az alábbi összefoglalót nemrégiben fénymásolatban kaptam kézbe, az összefoglalót a kutatás alapján Rist Lilla újságírónő készítette és az alábbi szövegszerű idézet teljes egészében a Nők Lapja 2012/21. május 22-i számában jelent meg, amelyet változatlan formában szerepeltetek:

Társadalmi változások forgatókönyvei


  1. Egyén a közösség hálójában

Lényegi eleme a közösségi lét. A család, a szomszédság és a barátok mellett megjelenik a virtuális közösség formálódása is. A közösség olyan rendszert alkot, amelyben mindenki megtalálja a helyét, nem engedi, hogy jelentős, csoportok, rétegek kihulljanak a hálóból. A fiatalok és a 60 év felettiek is aktívak, felelősségteljesen és demokratikusan vesznek részt a politikai életben, a civil szervező-déseken. A közösség tagjai optimisták és kreatívok. Optimizmusuk nem alaptalan, mert képesek tenni azért, hogy elképzeléseik szerint alakuljon a világ.


  1. Az individualisták társadalma

Ebben a társadalomban a nagyon tudatos, individuálisan gondolkodók kerülnek előtérben, akik hangsúlyozzák önállóságukat. Fontos a karrier. Tisztában vannak saját képességeikkel: tudják, hogy mit akarnak az élettől, terveznek, és azt meg is valósítják. Előtérben helyeződik náluk a fogyasztói vagy élménytársadalom életvitele, ami együtt jár a munka- és karrierközpontúsággal, a javak további felhalmozásával. Nem törődnek a tradíciókkal, a nemzeti identitással, a vallás inkább elméleti síkon jelenik meg, nem, mint a szeretet gyakorlása. Sokan elköltöznének más országokba és fokozódnak a társadalom kettészakadása. A jelenleg csak csírájában létező gépi ellenőrzőrendszerek kiteljesednének, ami fokozhatja a kiszolgáltatottság- érzését.


  1. Magunkra hagytak

Ebben a társadalomban a jövőtől rettegő és kallódó emberek kerülnek domináns pozícióba, akik egyéni félelmeik középpontba állításával nem szolgálják a közösség előrehaladását.A társadalmi fejlődés stagnálása hanyatlása a jellemző. Ha a társadalom kettészakadása tovább erősödik, a szélsőséges ellentétek fokozottan előtérben kerülnek, ami oda vezethet, hogy a lakosok nagy többsége nem tud, nem akar egyik oldalhoz sem csatlakozni. Ugyanide vezethet a kiszolgáltatottság érzése is, pl. az egészségügyi ellátás további romlása, a finanszírozás megoldatlanság is növelheti ennek a csoportnak a létszámát. A globalizáció kiteljesedik.


  1. Együtt sodródunk és dagonyázunk

Ez a forgatókönyv a közösséget kedvelő, de abban céltalanul élő és viselkedő emberek társadalmát vázolja fel, amely nem mutat fel sem felelősséget, sem cselekedeteket, sem elkötelezettséget, sem kreativitást. Mindenhez stagnáló vagy hanyatló gazdaság tartozik, és a technológiai fejlődése is lelassul. Ha a társadalom többsége céltalanná válik, akkor nyilván a vezetőik is mások lesznek. Uralkodóvá válik a globalizáció folyamatainak szolgai lemásolása. A gazdasági életben egy alacsony hatékonyságú állami szféra és egy ugyan prosperáló, de idegen vezetésű versenyszféra honosodik meg, amelyik csak kisegítő szolgáltatásokra tart igényt az őslakóktól. A kulturális életben az uniformizált tömegkultúra válik uralkodóvá: a sokakat megmozgató online vetélkedők, erőszakos játékok, amelyekbe bárki bekapcsolódhat, és a szerencsés nyer, nem az ügyes.


Idézet vége.


Hozzászólások [0]     iwiw facebook twitter kedvencekhez Cikk küldése emailben Cikk küldése nyomtatási képCikk nyomtatása
Név:  
Hozzászólás:  
Írja be a kódot: 


« VISSZA